Online booking

Når man booker billett til klatreskogen, så booker man seg inn på et vist klokkeslett. Klokkeslettet er tidspunktet da sikkerthetsbriefen skal gjennomføres. Får å få dere med på denne briefen, må man møte opp senest 10 min før angitt tid, da man må få tildelt klatreutstyr før start. Les gjennom våre sikkerhetsinstrukser før booking. 

Alle som skal klatre i parken må godkjenne egenerklæring digitalt. Dette gjøres ved å lese gjennom våre sikkerhetsregler, godkjenne at de er lest og forstått og gjennomføre booking. Det anbefales at dette gjøres før man ankommer – da sparer du tid OG penger. Det forekommer et pristillegg på kr 50,- pr. billett (grandpark) ved kjøp i resepsjon.

Juniorpark:

 • Minimums høyde: 100 cm.
 • Maks vekt: 130 kg.
 • Er barnet under 7 år eller nervøs, bør de ha følge med voksen.
 • Klatrere under 18 år må ha samtykke fra en ansvarlig voksen (godkjennes i bookingen).

Grandpark:

 • Minimums høyde: 140 cm.
 • Maks vekt: 130 kg.
 • Klatrere under 14 år må ha følge med en ansvarlig voksen hele tiden (maks 3 barn pr. voksen).
 • Klatrere under 18 år må ha samtykke fra en ansvarlig voksen (godkjennes i bookingen).

Ved å fullføre bookingen BEKREFTER jeg/vi at:

 • Jeg/vi er under 130 kg.
 • Jeg/vi skal ta ansvar for egen sikkerhet og er enig i å delta i aktiviteten uten instruktør (instruktørene er tilgjengelig på bakkenivå).
 • Jeg/vi skal følge sikkerhetsinstruksjonene som vil bli gitt ved start og til en hver tid holde sikkerhetsutstyret festet til sikkerhetssystemet.
 • Jeg/vi erklærer at jeg/vi ikke har en medisinsk tilstand (sykdom/skader, inkludert graviditet) som kan øke risikoen for skader.
 • Jeg/vi erklærer at jeg/vi ikke er under påvirkning av alkohol eller andre narkotiske stoffer.
 • Jeg/vi har lest og forstått den skriftlige sikkerhetsinformasjonen.
 • Jeg at jeg som foresatt/ansvarlig leder, gir tillatelse til at deltakere under 18 år kan delta på Klatreskogens aktiviteter.

Det blir også opplyst om parkens sikkerhetsregler på opplæring og på informasjonsskilt på området. Brudd på disse kan føre til bortvisning fra parken uten rett til refusjon av billetter.

Searching Availability...

Har du spørsmål, eller ønsker å booke, kan du sende oss en mail på post@klatreskogen.no eller ring tlf. 37 93 13 10